Skip to content


3.Utan tittel, 2006, 35 x 35 x 4 cm, oljebrent og anloept staal med innlagt soelvtraad