Skip to content

 

4.Utan tittel 1, 2000, 50 x 12 x 1 cm, slipt og anloept staal med innlagt massingtraad

 

Utsnitt gr, 8 bilde 4