Skip to content

5.Utan tittel 2, 2000, 50 x 12 x 1 cm, slipt og anloept staal med innlagt massingtraad

 
Utsnitt gr 8, bilde 5