Skip to content


13.Komposisjon, 1999, 40 x 40 x 1 cm, anloept staal med innlagt soelvtraad